Test znalosti dopravných značiek

Test znalosti dopravných značiek

Na slovensku máme viac ako 100 rôznych dopravných značiek. Mali by sme poznať všetky, no je tomu ale skutočne tak ?

Test znalosti dopravných značiek

Pripravili sme si pre Vás 10 otázok z testov na prípravu získania vodičského preukazu týkajúce sa konkrétne dopravných značiek. Niektoré poznať musíte, pri iných sme si ani my neboli takí istí

1.Táto dopravná značka hovorí o:

a) O krížení cesty s lesnou alebo poľnou cestou.

b) O prednosti v jazde v najbližšej križovatke.

c) O priebehu cesty pre motorové vozidlá.

 2.Táto dopravná značka:

a) Informuje o nabíjacej stanici s malou elektrárňou pre nabíjanie elektromobilov.

b) Informuje o čerpacej stanici skvapalneného ropného plynu.

c) Vhodným symbolom označuje miesto, na ktorom sa poskytuje služba významná pre verejnosť.

3.Táto dodatková tabuľka vyznačuje:

 

a) Jednosmernú premávku.

b) Smer platnosti dopravnej značky, pod ktorou je umiestnená, môže byť doplnená údajom o dĺžke platnosti daným smerom v metroch.

c) Prikázaný smer obchádzania.

4.Táto dopravná značka informuje:

a) O čísle cesty I. triedy alebo o čísle cesty II. triedy.

b) O čísle medzinárodnej trasy.

c) O čísle cesty III. triedy.

5.Táto dopravná značka:

a) Pred križovatkou informuje o ceste, ktorá končí, alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať vjazde.

b) Informuje o blízkosti odpočívadla so sociálnym zariadením a autoservisom.

c) Vo vyznačenom smere označuje miesto na núdzové brzdenie na prudkom klesaní.

6.Táto dopravná značka upozorňuje na:

a) Miesto, kde sú dovolené hry detí na ceste.

b) Zvýšený pohyb detí a zvýšené riziko ich neočakávaného vstupu do vozovky.

c) Zakazuje vstup detí.

7.Táto dopravná značka:

a) Označuje tunel, v ktorom platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli.

b) Označuje blízkosť vjazdu do tunela pre koľajové vozidlá.

c) Upozorňuje na povinnosť pred vjazdom do tunela zapnúť diaľkové svetlomety.

8.Táto dopravná značka:

a) Vyznačuje zvýšenie počtu jazdných pruhov a ich prikázané smery jázd.

b) Vyznačuje jazdné pruhy pre pomalé vozidlá.

c) Informuje na viacpruhovej ceste o potrebe včasného zaradenia sa do jazdných pruhov pred križovatkou podľa jednotlivých smerov jazdy tam, kde je usporiadanie radiacich pruhov v križovatke neobvyklé alebo inak neočakávateľné.

9.Ste povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy vpravo, ak pokračujete rovno na vedľajšiu cestu vyznačenú na dodatkovej tabuľke?

a) Áno, ak to vyžaduje plynulosť cestnej premávky.

b) Nie, vodič idúci rovno znamenie o zmene smeru jazdy nikdy nedáva.

c) Áno, ak na to upozorní vodič protiidúceho vozidla.

10.Môže vodič motorového vozidla jazdiť vyššou rýchlosťou na úseku cesty označenom touto dopravnou značkou?

a) Nesmie jazdiť vyššou rýchlosťou.

b) Áno, smie jazdiť vyššou rýchlosťou; bez ohľadu na konštrukčnú rýchlosť ťažného vozidla, berie ohľad iba na konštrukčnú rýchlosť prípojného vozidla.

c) Áno, smie jazdiť vyššou rýchlosťou; ak pritom neprekročí najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najväčšiu konštrukčnú rýchlosť nijakého z vozidiel súpravy.

Správne odpovede:

1. b

2. c

3. b

4. a

5. c

6. b

7. a

8. c

9. a

10. c

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *