Ako zaplatím?

Ako zaplatím?

Spôsob úhrady si vyberiete počas objednávky. K dispozícii máte možnosť úhrady dopredu (peniaze nám pošlete na účet na základe nami vystavenej zálohovej faktúry, ktorú dostanete e-mailom) a tak sa vyhnete zbytočným komplikáciám pri narábaní s hotovosťou, alebo priamo kuriérovi pri preberaní tovaru.