• Domov
  • Technická podpora: Ako si vybrať správnu pneumatiku?

Technická podpora: Ako mám skladovať pneumatiky?

Informácie o pneumatikách

Ako mám skladovať pneumatiky?

Závisí od toho, či pneumatiky skladujete:

  • na diskoch – odporúča sa skladovať ich poukladané na sebe, resp. zavesené,
  • bez diskov – uskladňujte ich vedľa seba, každých 14 dní sa oplatí ich otočiť, aby nedošlo k deformácii.

Svetlo a teplo spôsobujú predčasné starnutie

Dávajte pozor aj na priestory, v ktorých budú uložené. Ideálne sú tmavé, suché a chladné priestory. Špeciálne sa treba vyvarovať produktom na báze ropy (oleje, pohonné hmoty, mazadlá a pod.). Spôsobujú, že povrch naberie hubovitý ráz a stráca elastický charakter.

V prípade, že nemáte miesto alebo vhodné podmienky, spoľahnite sa radšej na skladovanie v profesionálnom servise.